Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen Hem vragen:

‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun:

‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen:

“Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
0Shares