Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel ‘Hosanna voor de Zoon van David!’ roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen Hem vragen:

‘Hoort U wat ze zeggen?’ En Jezus antwoordde hun:

‘Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen:

“Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen”?’ Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
0Shares