Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen:

‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:

‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus:

‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan:

‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
0Shares