Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaje te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde:

‘Als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen.’ Hij zond twee van zijn medewerkers, Timoteüs en Erastus, naar Macedonië en bleef zelf nog enige tijd in Asia.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
0Shares