Na deze gebeurtenissen vatte Paulus het plan op om eerst nog naar Macedonië en Achaje te reizen en vervolgens naar Jeruzalem te gaan. Hij verklaarde:

‘Als ik daar ben geweest, moet ik ook een bezoek aan Rome brengen.’ Hij zond twee van zijn medewerkers, Timoteüs en Erastus, naar Macedonië en bleef zelf nog enige tijd in Asia.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
0Shares