Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd:

“Uit Hem komen ook wij voort.” Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan.’

Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden:

‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’ Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaardden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
0Shares