Het was Gods bedoeling dat ze Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd:

“Uit Hem komen ook wij voort.” Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen, want Hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop Hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die Hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft Hij geleverd door Hem uit de dood te doen opstaan.’

Toen ze hoorden van een opstanding van de doden dreven sommigen daar de spot mee, terwijl anderen zeiden:

‘Daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen.’ Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkelen zich bij hem aan en aanvaardden het geloof, onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
0Shares