Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee, en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd. Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. Toen we onder de lij van het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langszij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de Syrte aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de Zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.

Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe:

‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei:

“Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in Zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
0Shares