Toen er vanuit het zuiden een lichte bries opstak, dachten ze hun plan te kunnen uitvoeren. Ze lichtten het anker en kozen zee, en voeren zo dicht mogelijk onder de kust van Kreta. Maar al spoedig stak er een hevige aflandige wind op, die Eurakylon wordt genoemd. Omdat het schip werd meegesleurd en we geen kans zagen bij te draaien, gaven we onze pogingen op en lieten ons meedrijven. Toen we onder de lij van het eilandje Kauda kwamen, lukte het ons met de nodige moeite om de sloep langszij te krijgen. De bemanning hees de sloep omhoog en verstevigde bij wijze van veiligheidsmaatregel de romp van het schip met touwen. Uit angst om in de Syrte aan de grond te lopen, wierpen ze het drijfanker uit en lieten het schip drijven. Het geweld van de storm was zo groot dat ze de volgende dag een deel van de lading overboord gooiden, en de dag daarna wierpen ze zelfs de scheepsuitrusting in zee. Dagenlang waren de Zon noch de sterren te zien en bleef de storm in alle hevigheid woeden, zodat we ten slotte elke hoop op redding verloren.

Al geruime tijd had niemand aan boord nog iets gegeten. Toen sprak Paulus de opvarenden als volgt toe:

‘Had maar naar mij geluisterd, dan waren we op Kreta gebleven. Dan waren ons deze moeilijkheden bespaard gebleven en was er niets verloren gegaan. Maar toch roep ik jullie op om moed te houden, want niemand van jullie zal omkomen, alleen het schip zal verloren gaan. De afgelopen nacht werd ik namelijk bezocht door een engel van de God aan wie ik toebehoor en die ik dien. Hij zei:

“Wees niet bang, Paulus, je moet voor de keizer verschijnen, en daarom heeft God je in Zijn goedheid het leven van alle opvarenden geschonken.” Houd dus moed, mannen, want ik stel vertrouwen in God en verwacht dat het zo zal gaan als me gezegd is. We zullen stranden op een of ander eiland.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
0Shares