Een engel van de Heer zei tegen Filippus:

‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus:

‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg:

‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde:

‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las:

‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij Zijn mond niet open. Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, wie zal van Zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft Hij niet meer.’

De eunuch vroeg aan Filippus:

‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei:

‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
0Shares