Een engel van de Heer zei tegen Filippus:

‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd en ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus:

‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg:

‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde:

‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het schriftgedeelte dat hij las:

‘Als een schaap werd Hij naar de slacht geleid; als een lam dat stil is bij zijn scheerder deed Hij Zijn mond niet open. Hij werd vernederd en Hem werd geen recht gedaan, wie zal van Zijn nakomelingen verhalen? Want op aarde leeft Hij niet meer.’

De eunuch vroeg aan Filippus:

‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het heeft? Over zichzelf of over een ander?’ Daarop begon Filippus met hem te spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de eunuch zei:

‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Hij liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde. Filippus kwam terecht in Azotus; van daar reisde hij verder en verkondigde in alle steden het evangelie, tot hij in Caesarea aankwam.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
0Shares