Er waren in de gemeente van Antiochië profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyreneeër, Manaën, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes, en Saulus.  Op een dag, toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de heilige Geest tegen hen:

‘Stel Mij Barnabas en Saulus ter beschikking voor de taak die Ik hun heb toebedeeld.’ Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de handen op en lieten hen vertrekken. 

Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door de heilige Geest. Ze gingen eerst naar Seleucië en van daar per schip naar Cyprus,  waar ze aankwamen in Salamis. Daar verkondigden ze Gods boodschap in de synagogen van de Joden. Johannes was met hen meegegaan om hen te helpen.  Ze reisden het hele eiland rond tot ze in Pafos kwamen, waar ze een Joodse magiër aantroffen, een valse profeet die Barjesus heette  en tot het gevolg behoorde van Sergius Paulus, de proconsul. Sergius Paulus, een verstandig man, liet Barnabas en Saulus bij zich komen omdat hij meer wilde horen over het woord van God.  Maar Elymas, zoals Barjesus ook wel werd genoemd – want Elymas betekent ‘magiër’ -, stelde zich tegen hen teweer en probeerde de proconsul van het geloof af te houden.  Daarop keek Saulus (die ook bekendstond als Paulus) hem strak aan, en vervuld van de heilige Geest  zei hij:

‘U bent een bedrieger, een gewetenloze oplichter, een kind van de duivel en een vijand van elke vorm van gerechtigheid. Hoe durft u de rechte wegen van de Heer te veranderen in kronkelpaden?  Let op:

de hand van de Heer zal u treffen, u zult blind zijn en voorlopig geen zonlicht meer zien.’ Onmiddellijk werd alles donker om hem heen, zodat hij tastend zijn weg moest zoeken en anderen moest vragen of ze hem wilden leiden. Toen de proconsul dit zag, aanvaardde hij het geloof, diep onder de indruk als hij was van wat hij over de Heer had geleerd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
0Shares