Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden:

‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden Zijn naam nog te gebruiken.’ Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden:

‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
0Shares