Toen de leden van het Sanhedrin zagen hoe vrijmoedig Petrus en Johannes optraden en begrepen dat het gewone, ongeletterde mensen waren, stonden ze verbaasd, en ze realiseerden zich dat beiden in Jezus’ gezelschap hadden verkeerd. Maar omdat ze de man die genezen was bij hen zagen staan, konden ze niets tegen hun woorden inbrengen. Nadat ze hun bevolen hadden de raadszaal te verlaten, overlegden ze met elkaar. Ze zeiden:

‘Wat moeten we met hen doen? Voor alle inwoners van Jeruzalem is het duidelijk dat ze een wonder hebben verricht, en wij kunnen dat niet ontkennen. Maar om te voorkomen dat het gerucht zich nog verder onder het volk verspreidt, moeten we hen waarschuwen met niemand meer over Jezus te spreken en hun verbieden Zijn naam nog te gebruiken.’ Ze riepen hen terug en bevalen hun de naam van Jezus op geen enkele manier meer te gebruiken en het volk niet meer over Hem te onderrichten. Maar Petrus en Johannes zeiden:

‘Kunnen wij het tegenover God verantwoorden om wel naar u te luisteren en niet naar Hem? Oordeelt u zelf! We moeten immers wel spreken over wat we gezien en gehoord hebben.’ Na hen nogmaals dreigend te hebben toegesproken lieten ze hen vrij, want ze wisten niet hoe ze hen konden straffen nu de mensen God loofden en eerden om wat er was gebeurd. De man die zo wonderbaarlijk was genezen, was namelijk meer dan veertig jaar verlamd geweest.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
0Shares