De apostelen verrichtten vele tekenen en wonderen onder het volk. De gelovigen kwamen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo, en ofschoon niemand zich daar bij hen durfde te voegen, sprak het volk vol lof over hen. Steeds meer mensen gingen in de Heer geloven, een groot aantal mannen zowel als vrouwen, en ze legden zelfs zieken op draagbedden of matrassen buiten op straat, in de hoop dat toch ten minste de schaduw van Petrus, wanneer hij voorbijkwam, op een van hen zou vallen. Ook vanuit de steden rondom Jeruzalem stroomden de mensen toe; ze brachten zieken mee en mensen die door onreine geesten gekweld werden, en allen werden genezen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
0Shares