Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas:

‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
0Shares