Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas:

‘Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat.’ Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen, maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamfylië in de steek had gelaten en niet langer had deelgenomen aan hun zendingswerk. Een en ander leidde tot grote onenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeenten bemoedigde.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
0Shares