Destijds was Herodes de inwoners van Tyrus en Sidon vijandig gezind. De beide steden stuurden gezamenlijk enkele afgezanten naar het hof, waar ze Blastus, de kamerheer van de koning, voor hun zaak wisten te winnen. Ze wilden vrede sluiten omdat hun gebied voor de voedselvoorziening afhankelijk was van dat van de koning. Op de overeengekomen dag nam Herodes in zijn koninklijke gewaad plaats op zijn troon en sprak het volk toe. De mensen riepen luidkeels:

‘Hier spreekt een god, geen mens!’ Onmiddellijk werd Herodes geveld door een engel van de Heer omdat hij God niet de verschuldigde eer had bewezen, en door wormen aangevreten blies hij de laatste adem uit.

Het woord van God verspreidde zich en vond steeds meer gehoor. Barnabas en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun gift overhandigd te hebben. Ze namen Johannes Marcus met zich mee.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
0Shares