Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden:

‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op:

‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden:

‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.

Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei:

‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift:

“Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
0Shares