Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden:

‘Wat beweert die praatjesmaker toch?’ Anderen merkten op:

‘Hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn,’ omdat ze dachten dat hij predikte over Jezus en een godin die Opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden:

‘Kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt, klinkt ons vreemd in de oren; we willen graag weten wat u bedoelt.’ Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën.

Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei:

‘Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in ogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift:

“Aan de onbekende god”. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, Hij die over hemel en aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden alsof er nog iets is dat Hij nodig heeft, Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft Hij de hele mensheid gemaakt, die Hij over de hele aarde heeft verspreid; voor elk volk heeft Hij een tijdperk vastgesteld en Hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
0Shares