Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei:

‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar:

‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde:

‘Ja, voor dit bedrag.’ Daarop zei Petrus:

‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
0Shares