Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, maar hield een deel van de opbrengst achter – ook zijn vrouw wist daarvan – en bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei:

‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

Ongeveer drie uur later kwam zijn vrouw binnen, die niet wist wat er gebeurd was. Petrus vroeg haar:

‘Zeg me, heb je het stuk grond voor dit bedrag verkocht?’ Ze antwoordde:

‘Ja, voor dit bedrag.’ Daarop zei Petrus:

‘Hoe heb je durven besluiten om de Geest van de Heer te trotseren? Kijk, degenen die je man begraven hebben staan voor de deur, en ze zullen ook jou naar je graf dragen.’ Onmiddellijk viel ze voor zijn voeten neer en stierf. Toen de jongemannen binnenkwamen, troffen ze haar dood aan. Ze droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. De hele gemeente en allen die hiervan hoorden, werden door grote schrik bevangen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
0Shares