De volgende dag verschenen Agrippa en Bernice in vol ornaat. Samen met de legeraanvoerders en de voornaamste inwoners van de stad betraden ze de ontvangstzaal, waarna Paulus op bevel van Festus werd voorgeleid. Festus zei:

‘Koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent, dit is de man om wie de hele Joodse bevolking zich tot mij heeft gewend, zowel hier als in Jeruzalem, terwijl ze luidkeels te kennen gaven dat hij niet langer het recht had om te leven. Voorzover ik weet heeft hij niets misdreven waarop de doodstraf staat, maar aangezien hij zich op zijne keizerlijke hoogheid heeft beroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. Ik kan mijn heer echter niets concreets over hem schrijven, en daarom heb ik hem hier laten voorleiden, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen. Het lijkt me namelijk zinloos om een gevangene naar Rome te sturen zonder melding te maken van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
0Shares