De volgende dag verschenen Agrippa en Bernice in vol ornaat. Samen met de legeraanvoerders en de voornaamste inwoners van de stad betraden ze de ontvangstzaal, waarna Paulus op bevel van Festus werd voorgeleid. Festus zei:

‘Koning Agrippa, en u allen die hier aanwezig bent, dit is de man om wie de hele Joodse bevolking zich tot mij heeft gewend, zowel hier als in Jeruzalem, terwijl ze luidkeels te kennen gaven dat hij niet langer het recht had om te leven. Voorzover ik weet heeft hij niets misdreven waarop de doodstraf staat, maar aangezien hij zich op zijne keizerlijke hoogheid heeft beroepen, heb ik besloten hem naar Rome te zenden. Ik kan mijn heer echter niets concreets over hem schrijven, en daarom heb ik hem hier laten voorleiden, in het bijzonder voor u, koning Agrippa, om na afloop van dit verhoor iets op schrift te kunnen stellen. Het lijkt me namelijk zinloos om een gevangene naar Rome te sturen zonder melding te maken van de tegen hem ingebrachte beschuldigingen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
0Shares