Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar waren aangekomen, gingen ze naar de synagoge. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Tessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar de verkondiging van het evangelie en bestudeerden dagelijks de Schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Velen van hen aanvaardden dan ook het geloof, evenals een groot aantal Griekse mannen en vooraanstaande vrouwen. Maar toen de Joden van Tessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods woord verkondigde, kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. De leerlingen stuurden Paulus toen onmiddellijk weg, naar de kust, maar Silas en Timoteüs bleven in Berea. Paulus’ begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug, met de opdracht om tegen Silas en Timoteüs te zeggen dat ze zich zo spoedig mogelijk bij hem moesten voegen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
0Shares