Paulus vestigde zijn blik op de leden van het Sanhedrin en zei:

‘Broeders, ik heb een volstrekt zuiver geweten, want tot op de dag van vandaag heb ik mijn leven altijd in dienst gesteld van God.’ Ananias, de hogepriester, gaf degenen die naast hem stonden opdracht hem op zijn mond te slaan. Daarop zei Paulus tegen hem:

‘God zal ú slaan, huichelaar! U zit daar om volgens de wet recht over mij te spreken, en toch overtreedt u zelf de wet door bevel te geven mij te slaan?’ De omstanders zeiden:

‘Scheld je de hogepriester van God uit?’ Toen zei Paulus:

‘Ik wist niet, broeders, dat hij de hogepriester is. Er staat inderdaad geschreven:

“Een leider van je volk mag je niet verwensen.”’

Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit Sadduceeën bestond en deels uit Farizeeën, en daarom riep hij hun toe:

‘Broeders, ik ben een Farizeeër uit een geslacht van Farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan!’ Toen hij dit gezegd had, ontstond er onenigheid tussen de Farizeeën en de Sadduceeën en raakte de vergadering verdeeld. De Sadduceeën beweren immers dat er geen opstanding is en dat engelen en geesten niet bestaan, maar de Farizeeën geloven zowel het een als het ander. Er ontstond groot tumult, en enkele schriftgeleerden uit de kring van de Farizeeën stonden op en betoogden heftig:

‘Wij vinden dat deze man niets heeft misdaan! Het kan toch dat een geest of een engel met hem gesproken heeft?’

Toen de onenigheid nog toenam, vreesde de tribuun dat Paulus door de leden van het Sanhedrin verscheurd zou worden. Hij liet een afdeling soldaten komen om hem te ontzetten en hem terug te brengen naar de kazerne. Die nacht kwam de Heer bij Paulus en zei:

‘Houd moed! Want zoals je in Jeruzalem getuigenis van Mij hebt afgelegd, zo moet je ook in Rome van Mij getuigen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
0Shares