Broeders en zusters, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt. De inwoners van Jeruzalem en hun leiders hebben niet alleen Jezus miskend, maar ook de uitspraken van de profeten die elke sabbat worden voorgelezen. Door Jezus te veroordelen hebben ze deze uitspraken in vervulling doen gaan. Ofschoon ze geen enkele grond voor een doodvonnis konden vinden, drongen ze er bij Pilatus op aan Hem terecht te stellen. Toen ze alles ten uitvoer hadden gebracht wat er over Hem geschreven staat, haalden ze Hem van het kruishout en legden Hem in een graf. Maar God heeft Hem opgewekt uit de dood; gedurende ettelijke dagen is Hij verschenen aan degenen die met Hem van Galilea naar Jeruzalem waren getrokken en die nu onder het volk van Hem getuigen. Wij verkondigen u het goede nieuws dat God Zijn belofte aan onze voorouders in vervulling heeft doen gaan ten behoeve van hun kinderen – ten behoeve van ons – doordat Hij Jezus tot leven heeft gewekt. Daarover staat in de tweede psalm geschreven:

“Jij bent Mijn Zoon, Ik heb je vandaag verwekt.”

Dat Hij Jezus uit de dood heeft doen opstaan en Hem niet weer aan de ontbinding zal prijsgeven, heeft Hij aangekondigd met deze woorden:

“Ik zal jullie schenken wat Ik David plechtig beloofd heb.” In verband hiermee wordt in een andere psalm gezegd:

“Het lichaam van Uw trouwe dienaar zal niet tot ontbinding overgaan.” Wat David betreft, hij is, nadat hij de mensen uit zijn eigen tijd had gediend, overeenkomstig Gods wil gestorven en met zijn voorouders verenigd; hij is tot ontbinding overgegaan, maar Hij die door God tot leven is gewekt, is niet tot ontbinding overgegaan. U moet dus weten, broeders en zusters, dat het dankzij Hem is dat aan u de vergeving van de zonden verkondigd wordt; iedereen die op grond van de wet van Mozes geen vrijspraak kon krijgen, wordt door Hem geheel vrijgesproken, mits hij gelooft. Zorg daarom dat op u niet van toepassing wordt wat door de profeten is gezegd:

“Kijk, spotters, sta verbaasd en ga te gronde, want Ik zal in jullie tijd een daad stellen, iets dat je niet zult geloven als het je wordt verteld.”’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
0Shares