Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen vijftien vadem. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de soldaten:

‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered.’ Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei:

‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’ Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
0Shares