Toen de veertiende nacht aanbrak, waren we nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na even gewacht te hebben gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen vijftien vadem. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven vier ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, zei Paulus tegen de centurio en de soldaten:

‘Als zij niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered.’ Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei:

‘Jullie wachten nu al veertien dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding; niemand van jullie zal een haar worden gekrenkt.’ Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met tweehonderdzesenzeventig mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
0Shares