Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze Messias,’ zo zei hij, ‘is Jezus, die ik u nu verkondig.’ Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen. Maar de Joden die het geloof niet hadden aanvaard, werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te onderwerpen, maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsprefecten, tegen wie ze schreeuwden:

‘De mensen die in het hele rijk de orde verstoren, zijn nu ook hier gekomen, en Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus!’ De te hoop gelopen menigte en de stadsprefecten raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de anderen werden op borgtocht vrijgelaten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
0Shares