De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
0Shares