De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
0Shares