Toen de dag aanbrak, verzamelde zich een groep Joden, die zwoeren dat ze niet zouden eten of drinken voor ze Paulus hadden gedood. Meer dan veertig mannen namen aan deze samenzwering deel. Ze gingen naar de hogepriesters en de oudsten en zeiden:

‘We hebben een heilige eed gezworen om niets meer te eten voor we Paulus hebben gedood. Dient u daarom nu, onder het voorwendsel dat u de beschuldigingen die tegen hem zijn ingebracht nader wilt onderzoeken, namens het hele Sanhedrin een verzoek in bij de tribuun om hem naar u toe te laten brengen. Dan staan wij klaar om hem nog vóór zijn aankomst te doden.’

De zoon van Paulus’ zuster hoorde echter van dit plan. Hij ging naar de kazerne, en nadat hij daar was binnengelaten, stelde hij Paulus van de samenzwering op de hoogte. Paulus liet een van de centurio’s bij zich komen en zei:

‘Breng deze jongeman naar de tribuun, want hij heeft hem iets mee te delen.’ De centurio ging met hem naar de tribuun en zei:

‘De gevangene Paulus heeft me bij zich laten komen en me verzocht deze jongeman naar u toe te brengen, omdat hij u iets te zeggen heeft.’ De tribuun nam hem mee naar een plek waar niemand hen kon horen, en vroeg:

‘Wat heb je me te melden?’ De jongeman antwoordde:

‘De Joden hebben afgesproken u te verzoeken Paulus morgen naar hun raad te laten brengen, onder het voorwendsel dat ze zijn zaak nader willen onderzoeken. Maar u moet hen niet geloven:

meer dan veertig van hen willen hem in een hinderlaag lokken. Ze hebben een eed gezworen dat ze pas weer zullen eten en drinken als ze hem vermoord hebben; ze staan al klaar en wachten alleen nog tot u hun verzoek hebt ingewilligd.’ De tribuun liet de jongeman vertrekken, maar beval hem:

‘Vertel aan niemand dat je me hiervan op de hoogte hebt gesteld.’ Daarna liet hij twee centurio’s komen en zei:

‘Zorg dat er vanavond, drie uur na zonsondergang, tweehonderd soldaten klaarstaan om naar Caesarea te gaan, samen met zeventig ruiters en tweehonderd lichtbewapende mannen; zorg ook voor een stel rijdieren om Paulus veilig naar procurator Felix te brengen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
0Shares