Toen dit tot hem was doorgedrongen, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, waar een groot gezelschap bijeen was gekomen om te bidden. Nadat hij op de deur van het voorportaal had geklopt, kwam er een dienstmeisje, dat Rhode heette, om open te doen, maar toen ze de stem van Petrus herkende, was ze zo blij dat ze vergat de deur te openen en naar binnen rende om te zeggen dat Petrus voor de poort stond. ‘Je bent niet goed wijs,’ zeiden ze tegen haar, maar ze bleef volhouden dat het echt zo was. ‘Dan is het zijn beschermengel,’ zeiden ze ten slotte. Intussen stond Petrus nog steeds aan de poort te kloppen. Toen ze dan toch opendeden, zagen ze tot hun grote verbazing dat hij het was. Hij gebaarde dat ze moesten zwijgen en legde uit hoe de Heer hem uit de gevangenis had bevrijd. Daarna zei hij:

‘Stel Jakobus en de anderen hiervan op de hoogte.’ Toen vertrok hij naar elders.

Bij het aanbreken van de dag ontstond er enorme opschudding onder de soldaten, die zich afvroegen wat er met Petrus gebeurd kon zijn. Herodes liet tevergeefs naar hem zoeken. Na de bewakers verhoord te hebben, gaf hij bevel hen terecht te stellen. Vervolgens reisde hij van Judea naar Caesarea, waar hij enige tijd bleef.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
0Shares