Toen Paulus enige tijd in Antiochië had doorgebracht, vertrok hij voor een rondreis door Galatië en Frygië, waar hij alle leerlingen moed insprak.

Intussen arriveerde er in Efeze een uit Alexandrië afkomstige Jood, die Apollos heette. Hij was een ontwikkeld man, die goed onderlegd was in de Schriften. Hij had onderricht gekregen in de Weg van de Heer en verkondigde geestdriftig de leer over Jezus, die hij zorgvuldig uiteenzette, ook al was hij alleen bekend met de doop zoals Johannes die had verricht. In de synagoge begon hij nu vrijmoedig het woord te voeren. Toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen ze hem terzijde en legden hem uit wat de Weg van God precies inhield. Toen hij naar Achaje wilde afreizen, moedigden de leerlingen hem aan en gaven hem een brief mee voor de gemeenteleden met het verzoek hem gastvrij te ontvangen. Na zijn aankomst bleek hij door Gods genade een grote steun te zijn voor de gelovigen, want hij slaagde erin de Joden in het openbaar in het ongelijk te stellen door op grond van de Schriften aan te tonen dat Jezus de Messias is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
0Shares