De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in Zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
0Shares