De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de Joden. Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het evangelie van de Heer Jezus. De Heer steunde hen bij deze taak, zodat veel mensen overgingen tot het geloof in de Heer. Het nieuws over hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas naar Antiochië te zenden. Toen hij daar was aangekomen en zag wat God in Zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. Hij was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen.

Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, en toen hij hem gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd.

In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. De leerlingen besloten dat de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk naar vermogen bij en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de oudsten brengen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
0Shares