Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen:

‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Hij vroeg:

‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was:

‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem:

‘Ananias!’ Hij antwoordde:

‘Ik luister, Heer.’ Daarop zei de Heer:

‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ Ananias antwoordde:

‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die Uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ Maar de Heer zei:

‘Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om Mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van Mijn naam.’ Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei:

‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
0Shares