Intussen bedreigde Saulus de leerlingen van de Heer nog steeds met de dood. Hij ging naar de hogepriester met het verzoek hem aanbevelingsbrieven mee te geven voor de synagogen in Damascus, opdat hij de aanhangers van de Weg die hij daar zou aantreffen, mannen zowel als vrouwen, gevangen kon nemen en kon meevoeren naar Jeruzalem. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen:

‘Saul, Saul, waarom vervolg je Mij?’ Hij vroeg:

‘Wie bent U, Heer?’ Het antwoord was:

‘Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen.’ De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos; ze hoorden de stem wel, maar zagen niemand. Saulus kwam overeind, en hoewel hij zijn ogen open had, kon hij niets zien. Zijn metgezellen pakten hem bij de hand en brachten hem naar Damascus. Drie dagen lang bleef hij blind en at en dronk hij niet.

In Damascus woonde een leerling die Ananias heette. In een visioen zei de Heer tegen hem:

‘Ananias!’ Hij antwoordde:

‘Ik luister, Heer.’ Daarop zei de Heer:

‘Ga naar de Rechte Straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden, en hij heeft in een visioen gezien hoe een man die Ananias heet, binnenkomt en hem de handen oplegt om hem weer te laten zien.’ Ananias antwoordde:

‘Heer, van veel kanten heb ik gehoord over deze man en over al het kwaad dat hij Uw heiligen in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hogepriesters om hier iedereen die Uw naam aanroept in de boeien te slaan.’ Maar de Heer zei:

‘Ga, want hij is het instrument dat Ik gekozen heb om Mijn naam uit te dragen onder alle volken en heersers en onder al de Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van Mijn naam.’ Ananias vertrok en ging naar het huis, waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei:

‘Saul, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de heilige Geest.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
0Shares