Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte:

veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
0Shares