Degenen die verdreven waren, trokken rond en verkondigden het woord van God. Filippus ging naar de stad Samaria, en verkondigde hun de Messias. Alle inwoners luisterden met grote belangstelling en vol ontzag naar wat hij zei toen ze de wonderen zagen die hij verrichtte:

veel mensen werden bevrijd van onreine geesten, die hen onder luid geschreeuw verlieten, en tal van verlamden en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in de stad.

Voordien had een zekere Simon in de stad magie bedreven en de bevolking versteld doen staan. Hij beweerde over bijzondere gaven te beschikken, en iedereen, van groot tot klein, keek vol ontzag naar hem op omdat ze werkelijk meenden dat de grote macht van God in hem zichtbaar werd. Hij boezemde de bevolking ontzag in omdat hij hen geruime tijd verbaasd had met zijn magische kunsten. Maar toen Filippus hen door zijn verkondiging van het koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen, mannen zowel als vrouwen. Ook Simon aanvaardde het geloof, en na zijn doop bleef hij voortdurend bij Filippus; en hij stond versteld van de tekenen en de machtige wonderen die hij zag gebeuren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
0Shares