De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk:

‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, Zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. U hebt de Heilige en Rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Het komt door Zijn naam en door het geloof in Zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
0Shares