De bedelaar klampte zich aan Petrus en Johannes vast, terwijl de hele menigte stomverbaasd rond hen samenstroomde in de zuilengang van Salomo. Toen Petrus dat zag, richtte hij het woord tot het volk:

‘Israëlieten, waarom bent u zo verbaasd en waarom staart u ons aan alsof het aan onze eigen kracht of vroomheid te danken is dat deze man weer kan lopen? Dit kon gebeuren omdat de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob, de God van onze voorouders, aan Jezus, Zijn dienaar, de hoogste eer heeft bewezen. Het is deze Jezus die door u is uitgeleverd en verstoten, ook toen Pilatus bereid was Hem vrij te laten. U hebt de Heilige en Rechtvaardige verstoten en geëist dat aan een moordenaar gratie verleend zou worden. Hem die de weg naar het leven wijst hebt u gedood, maar God heeft Hem uit de dood doen opstaan, en daarvan getuigen wij. Het komt door Zijn naam en door het geloof in Zijn naam dat deze man, die u hier voor u ziet en die u kent, kan lopen; het geloof dat Jezus schenkt, heeft hem in aanwezigheid van u allen gezond gemaakt. Volksgenoten, ik weet dat u uit onwetendheid hebt gehandeld, evenals uw leiders.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
0Shares