Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei:

‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit:

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels:

‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
0Shares