Toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei:

‘Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat.’ Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met zijn allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jongeman die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit:

‘Heer Jezus, ontvang mijn geest.’ Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels:

‘Heer, reken hun deze zonde niet aan!’ En na deze woorden stierf hij.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
0Shares