We hebben Judas en Silas afgevaardigd, en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is:

onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.’

Ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië, en nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarin ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochië door en werden toen met een vredeswens door de gelovigen teruggezonden naar degenen die hen hadden afgevaardigd. Paulus en Barnabas bleven in Antiochië, waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
0Shares