Toen haar eigenaars merkten dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het marktplein, waar ze hen voorleidden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden:

‘Deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden, die een levenswijze verkondigen waarmee wij, als Romeinen, niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen.’ Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevel gaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen, werden ze opgesloten in de gevangenis, waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker en sloot hun voeten in het blok.

Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor, zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde; alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker, en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis openstonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe:

‘Doe uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier!’ De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg:

‘Zegt u mij, heren, wat moet ik doen om gered te worden?’ Ze antwoordden:

‘Geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten.’ En ze verkondigden het woord van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
0Shares