Zo heeft God echter in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten had aangekondigd:

dat Zijn Messias zou lijden en sterven. Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal Hij de Messias zenden die Hij voor u bestemd heeft. Dat is Jezus, die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van Zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden hersteld. Mozes heeft al gezegd:

“De Heer, uw God, zal in uw midden een profeet zoals ik laten opstaan; luister naar Hem en naar alles wat Hij u zal zeggen. Wie niet naar deze profeet luistert, zal uit het volk gestoten worden.” Samuël en alle profeten na hem hebben deze tijd aangekondigd. U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God Zijn verbond gesloten toen Hij tegen Abraham zei:

“In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden.” God heeft Zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
0Shares