Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’

Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een Farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens:

‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileeër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u:

houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
0Shares