Daarvan getuigen wij, en daarvan getuigt ook de heilige Geest, die God geschonken heeft aan wie Hem gehoorzamen.’

Toen de leden van het Sanhedrin dit hoorden, ontstaken ze in woede en wilden ze de apostelen ter dood brengen. Maar toen stond een van hen op, een Farizeeër die Gamaliël heette en die als wetsleraar bij het hele volk in aanzien stond. Hij gaf opdracht de apostelen een ogenblik naar buiten te brengen en zei vervolgens:

‘Israëlieten, overweeg nog eens goed wat u van plan bent met deze mensen te doen. Immers, enige tijd geleden wierp Teudas zich op als een man die het volk zou leiden, en ongeveer vierhonderd mensen sloten zich bij hem aan; hij werd gedood, zijn aanhang viel uiteen en verdween in het niets. Na hem was er Judas de Galileeër, die ten tijde van de volkstelling met zijn volgelingen in opstand kwam; ook hij ging ten onder, en al zijn volgelingen werden uiteengedreven. Daarom zeg ik u:

houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou weleens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.’ De leden van het Sanhedrin stemden met hem in en riepen de apostelen weer binnen. Ze lieten hen geselen, bevalen hun de naam van Jezus niet meer te gebruiken en lieten hen vrij.

De apostelen verlieten het Sanhedrin, verheugd dat ze waardig bevonden waren deze vernedering te ondergaan omwille van de naam van Jezus. Ze bleven dagelijks onderricht geven in de tempel of bij iemand thuis en gingen door met het verkondigen van het goede nieuws dat Jezus de Messias is.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
0Shares