Toen het aantal leerlingen toenam, ontstond er op een gegeven moment ontevredenheid bij de Griekstaligen, die de Arameessprekenden verweten dat de weduwen uit hun groep bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. Daarop riepen de twaalf apostelen de voltallige gemeenschap van leerlingen bijeen en zeiden:

‘Het is niet goed dat wij de zorg dragen voor de gemeenschappelijke maaltijden, want daardoor verwaarlozen we de verkondiging van Gods woord. Kies daarom, broeders en zusters, uit uw midden zeven wijze mannen die goed bekendstaan en vervuld zijn van de heilige Geest. Aan hen zullen we deze taak opdragen, terwijl wij ons zullen wijden aan het gebed en aan de verkondiging van het woord van God.’ Alle leerlingen stemden met dit voorstel in. Ze kozen Stefanus, een diepgelovig man, die vervuld was van de heilige Geest, en verder ook Filippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas en Nikolaüs, een proseliet uit Antiochië. Ze lieten deze mannen plaatsnemen voor de apostelen, die een gebed uitspraken en hun daarna de handen oplegden. Het woord van God vond steeds meer gehoor, zodat het aantal leerlingen in Jeruzalem sterk groeide; ook een grote groep priesters aanvaardde het geloof.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
0Shares