Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.

Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
0Shares