Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timoteüs heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een niet-Joodse vader. Timoteüs stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Ikonium, en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden ter wille van de Joden in Lystra en Ikonium, die immers allen wisten dat Timoteüs een niet-Joodse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeenten werden steeds sterker in het geloof en het aantal leerlingen nam dagelijks toe.

Ze trokken door Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Asia te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilden ze doorreizen naar Bitynië, maar dat stond de Geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Mysië tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Daar kreeg Paulus ’s nachts een visioen, waarin een man uit Macedonië hem toeriep:

‘Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!’ Toen Paulus dit visioen had gezien, wilden we meteen naar Macedonië vertrekken, omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
0Shares