Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk:

ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar:

‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij blijft leven.’ Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.

Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
0Shares