Pas toen we veilig en wel aan land waren gekomen, hoorden we dat het eiland Malta heette. De plaatselijke bevolking gedroeg zich buitengewoon vriendelijk:

ze verwelkomden ons en staken een vuur aan omdat het was gaan regenen en het koud was. Paulus sprokkelde een grote bos dor hout en legde die op het vuur, maar door de hitte kwam er een gifslang uit kruipen die zich in zijn hand vastbeet. Toen de Maltezers het beest aan zijn hand zagen hangen, zeiden ze tegen elkaar:

‘Die man is vast een moordenaar. Hij is aan de zee ontsnapt, maar Dikè wil niet dat hij blijft leven.’ Paulus schudde de slang echter van zich af in het vuur en bleef volstrekt ongedeerd. De Maltezers verwachtten dat zijn hand zou opzwellen of dat hij plotseling dood zou neervallen. Maar toen ze na geruime tijd zagen dat hem nog steeds niets mankeerde, veranderden ze van mening en zeiden dat hij een god was.

Niet ver daarvandaan lag een landgoed, dat het eigendom was van de gouverneur van het eiland, een zekere Publius. Hij liet ons bij zich komen en onthaalde ons drie dagen lang bijzonder gastvrij. Het geval wilde dat de vader van Publius ernstig ziek op bed lag, gekweld door koorts en buikloop. Paulus ging naar hem toe, legde hem onder gebed de handen op en genas hem. Daarna kwamen ook de andere zieken op het eiland naar hem toe en kregen hun gezondheid terug. Ze overlaadden ons met eerbewijzen en voorzagen ons bij ons vertrek van alles wat we nodig hadden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
0Shares