Na deze gebeurtenissen verliet hij Athene en ging naar Korinte. Daar leerde hij Aquila kennen, een Jood uit Pontus, die kort daarvoor met zijn vrouw Priscilla uit Italië was gekomen omdat Claudius had bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten. Paulus bracht hun een bezoek, en omdat ze hetzelfde ambacht uitoefenden als hij – ze waren leerbewerker van beroep – trok hij bij hen in en ging bij hen werken.

Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timoteüs uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging en getuigde ten overstaan van de Joden dat Jezus de Messias is. Maar omdat ze zich verzetten en lasterlijke taal spraken, schudde hij het stof van zijn kleren en zei:

‘U roept zelf het onheil over u af! Mij treft geen blaam. Voortaan zal ik me tot de heidenen richten.’ Hij verruilde de synagoge voor het huis van Titius Justus, iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaardde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer, en ook veel Korintiërs die Paulus hadden gehoord gingen over tot het geloof en lieten zich dopen. ’s Nachts zei de Heer in een visioen tegen Paulus:

‘Wees niet bang, maar blijf spreken en zwijg niet! Ik sta je bij en niemand zal een vinger naar je uitsteken om je kwaad te doen, want veel mensen in deze stad behoren Mij toe.’ Paulus bleef anderhalf jaar in Korinte en onderrichtte de inwoners over Gods boodschap.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
0Shares