Nadat Petrus en Johannes waren vrijgelaten, gingen ze naar de leerlingen en vertelden wat de hogepriesters en de oudsten hadden gezegd. Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden:

‘Heer, U hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft, U hebt door de heilige Geest, bij monde van onze voorvader David, Uw dienaar, gezegd:

“Waarom snoeven de volken en beramen de volksstammen zinloze plannen? De koningen van de aarde zijn aangetreden en de heersers spannen samen tegen de Heer en Zijn gezalfde.”

Want inderdaad, in deze stad hebben allen samengespannen tegen Jezus, Uw heilige dienaar, die door U is gezalfd:

Herodes, Pontius Pilatus, alle volken en ook de stammen van Israël, om datgene te doen waarvan U had bepaald en voorbestemd dat het moest gebeuren. Welnu, Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, Uw dienaren, in staat om vrijmoedig over Uw boodschap te spreken door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, Uw heilige dienaar.’ Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest en spraken vrijmoedig over de boodschap van God.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
0Shares