Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Tessalonica, reisde met ons mee. De volgende dag liepen we de haven van Sidon binnen, en Julius, die Paulus heel voorkomend behandelde, vond het goed dat hij naar zijn vrienden ging om door hen verzorgd te worden. Nadat we uit Sidon vertrokken waren hadden we met veel tegenwind te kampen, en daarom voeren we om Cyprus heen. We doorkruisten de zee bezuiden Cilicië en Pamfylië en liepen Myra in Lycië binnen. Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming, en hij scheepte ons daarop in. Ettelijke dagen lang maakten we nauwelijks vaart, zodat we slechts met moeite ter hoogte van Knidus kwamen. Omdat de wind ons niet vooruit liet komen, voeren we om Kreta heen, langs kaap Salmone, en nadat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild, legden we aan in een plaats die Goede Havens heet, vlak bij de stad Lasea.

Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt:

‘Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren:

niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens.’ Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Feniks te bereiken, een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind, en daar te overwinteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
0Shares