Toen het besluit gevallen was dat wij naar Italië zouden gaan, werden Paulus en enkele andere gevangenen overgedragen aan Julius, een centurio van een van de keizerlijke cohorten. We gingen aan boord van een schip uit Adramyttium, dat de havens langs de kust van Asia zou aandoen, en voeren weg. Aristarchus, de Macedoniër uit Tessalonica, reisde met ons mee. De volgende dag liepen we de haven van Sidon binnen, en Julius, die Paulus heel voorkomend behandelde, vond het goed dat hij naar zijn vrienden ging om door hen verzorgd te worden. Nadat we uit Sidon vertrokken waren hadden we met veel tegenwind te kampen, en daarom voeren we om Cyprus heen. We doorkruisten de zee bezuiden Cilicië en Pamfylië en liepen Myra in Lycië binnen. Daar vond de centurio een schip uit Alexandrië met Italië als bestemming, en hij scheepte ons daarop in. Ettelijke dagen lang maakten we nauwelijks vaart, zodat we slechts met moeite ter hoogte van Knidus kwamen. Omdat de wind ons niet vooruit liet komen, voeren we om Kreta heen, langs kaap Salmone, en nadat we met moeite een eind langs de kust hadden gezeild, legden we aan in een plaats die Goede Havens heet, vlak bij de stad Lasea.

Er was al geruime tijd verstreken en ook de tijd van het vasten was al voorbij, zodat het gevaarlijk werd om uit te varen. Daarom waarschuwde Paulus de bemanning als volgt:

‘Ik voorzie grote moeilijkheden als we nu uitvaren:

niet alleen lopen de lading en het schip gevaar, maar ook onze levens.’ Maar de centurio stelde meer vertrouwen in de stuurman en de kapitein dan in de woorden van Paulus. Omdat de haven ongeschikt was voor overwintering, nam de meerderheid het besluit uit te varen in de hoop Feniks te bereiken, een haven op Kreta die bescherming biedt tegen de zuid- en noordwestenwind, en daar te overwinteren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
0Shares