Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei:

‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei:

‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u:

in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
0Shares