Op een dag gingen Petrus en Johannes zoals gewoonlijk omstreeks het negende uur naar de tempel voor het middaggebed. Men had ook een man die al sinds zijn geboorte verlamd was naar de tempel gebracht; hij werd daar elke dag neergelegd bij de poort die de Schone heet, om te bedelen bij de bezoekers van de tempel. Toen hij zag dat Petrus en Johannes de tempel wilden binnengaan, vroeg hij om een aalmoes. Petrus richtte zijn blik op hem, evenals Johannes, en zei:

‘Kijk ons aan.’ De bedelaar keek naar hen op, in de verwachting iets van hen te krijgen. Maar Petrus zei:

‘Geld heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u:

in de naam van Jezus Christus van Nazaret, sta op en loop.’ Hij pakte hem bij zijn rechterhand om hem overeind te helpen. Onmiddellijk kwam er kracht in zijn voeten en enkels. Hij sprong op, ging staan en begon te lopen. Daarna ging hij samen met hen de tempel binnen, lopend en springend en God lovend. Alle tempelbezoekers zagen hem lopen en hoorden hem God loven. Ze herkenden hem als de bedelaar die altijd bij de tempelpoort had gezeten en waren buiten zichzelf van verbazing over wat er met hem was gebeurd.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
0Shares