Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. Toen hij zich in Assus weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mitylene, vanwaar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Milete. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Asia zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn.

Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe:

‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was:

ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb:

getuigen van het evangelie van Gods genade.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
0Shares