Wij scheepten ons in en voeren alvast naar Assus, waar we Paulus overeenkomstig zijn wens aan boord zouden nemen, want hij wilde het eerste stuk te voet afleggen. Toen hij zich in Assus weer bij ons had gevoegd aan boord van het schip, voeren we verder naar Mitylene, vanwaar we de volgende dag vertrokken om bij Chios voor anker te gaan. De dag daarna staken we over naar Samos en weer een dag later kwamen we aan in Milete. Paulus had namelijk besloten Efeze voorbij te varen om te voorkomen dat hij in Asia zou worden opgehouden. Hij wilde als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn.

Vanuit Milete stuurde hij iemand naar Efeze met het verzoek aan de oudsten van de gemeente om bij hem te komen. Toen ze waren gearriveerd, sprak hij hen als volgt toe:

‘U weet hoe ik te midden van u geleefd heb, vanaf de eerste dag dat ik in Asia was:

ik heb de Heer in alle nederigheid gediend en heb al het verdriet en de beproevingen als gevolg van de samenzweringen van de Joden doorstaan. U weet ook dat ik alles bekend heb gemaakt wat uw welzijn ten goede komt en dat ik u daarover in het openbaar en thuis heb onderricht. Zowel Joden als Grieken heb ik opgeroepen zich te bekeren tot God en te geloven in Jezus, onze Heer. Nu ben ik op weg naar Jeruzalem, gedreven door de Geest, zonder te weten wat me daar te wachten staat, behalve dan dat de heilige Geest me in iedere stad verzekert dat gevangenschap en vervolging mijn deel zullen zijn. Ik hecht echter niet de minste waarde aan het behoud van mijn leven, als ik mijn levenstaak maar kan voltooien en de opdracht uitvoeren die ik van de Heer Jezus ontvangen heb:

getuigen van het evangelie van Gods genade.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
0Shares