Ook schreef hij een brief met de volgende inhoud:

‘Claudius Lysias aan zijne excellentie procurator Felix:

gegroet! Toen deze man werd opgepakt door de Joden en ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik hem met behulp van mijn soldaten ontzet, daar ik vernam dat hij een Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad, en stelde toen vast dat de beschuldigingen betrekking hadden op geschilpunten inzake hun wet; er werd hem niets ten laste gelegd dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft. Ik werd er vervolgens van op de hoogte gesteld dat er een aanslag tegen hem werd beraamd, waarna ik hem onmiddellijk naar u heb gezonden. Ook heb ik degenen die hem beschuldigen gelast dat ze hun grieven jegens hem aan u moeten voorleggen.’

De soldaten namen Paulus mee, zoals hun opgedragen was, en brachten hem ’s nachts naar Antipatris. De volgende ochtend lieten ze de ruiters met hem verder reizen en keerden ze zelf terug naar de kazerne. Na aankomst in Caesarea overhandigden Paulus’ begeleiders de brief aan de procurator en droegen Paulus over aan zijn gezag. Nadat Felix de brief had gelezen vroeg hij uit welke provincie Paulus afkomstig was, en toen hij had gehoord dat Paulus uit Cilicië kwam, zei hij:

‘Ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers aangekomen zijn.’ Hij gaf bevel hem gevangen te houden in het pretorium van Herodes.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
0Shares