Ook schreef hij een brief met de volgende inhoud:

‘Claudius Lysias aan zijne excellentie procurator Felix:

gegroet! Toen deze man werd opgepakt door de Joden en ze op het punt stonden hem te vermoorden, heb ik hem met behulp van mijn soldaten ontzet, daar ik vernam dat hij een Romeins burger is. Omdat ik wilde weten waarvan ze hem beschuldigden, bracht ik hem naar hun raad, en stelde toen vast dat de beschuldigingen betrekking hadden op geschilpunten inzake hun wet; er werd hem niets ten laste gelegd dat met de dood of gevangenschap wordt bestraft. Ik werd er vervolgens van op de hoogte gesteld dat er een aanslag tegen hem werd beraamd, waarna ik hem onmiddellijk naar u heb gezonden. Ook heb ik degenen die hem beschuldigen gelast dat ze hun grieven jegens hem aan u moeten voorleggen.’

De soldaten namen Paulus mee, zoals hun opgedragen was, en brachten hem ’s nachts naar Antipatris. De volgende ochtend lieten ze de ruiters met hem verder reizen en keerden ze zelf terug naar de kazerne. Na aankomst in Caesarea overhandigden Paulus’ begeleiders de brief aan de procurator en droegen Paulus over aan zijn gezag. Nadat Felix de brief had gelezen vroeg hij uit welke provincie Paulus afkomstig was, en toen hij had gehoord dat Paulus uit Cilicië kwam, zei hij:

‘Ik zal u verhoren zodra ook uw aanklagers aangekomen zijn.’ Hij gaf bevel hem gevangen te houden in het pretorium van Herodes.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
0Shares