Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat; en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan. Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers op te dragen. Ik was daarmee bezig en had me al gereinigd, toen enkele Joden uit Asia me in de tempel aantroffen – er had zich geen menigte verzameld, en er was ook geen sprake van tumult. Zij zijn het die voor u hadden moeten verschijnen om me aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen me hadden kunnen inbrengen. En anders moeten deze mensen hier maar eens zeggen van welk misdrijf ze me konden betichten toen ik voor het Sanhedrin verscheen, of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen, toen ik voor hen stond:

“Omwille van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht.”’

Felix, die goed bekend was met alles wat op de Weg betrekking had, verdaagde daarop de zitting en zei:

‘Zodra Lysias, de tribuun, is aangekomen zal ik in uw zaak uitspraak doen.’ Hij gaf de centurio opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder een mild regime, en gelastte dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
0Shares