Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat; en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan. Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen. Na verscheidene jaren ben ik naar Jeruzalem gekomen om giften te brengen voor mijn volk en offers op te dragen. Ik was daarmee bezig en had me al gereinigd, toen enkele Joden uit Asia me in de tempel aantroffen – er had zich geen menigte verzameld, en er was ook geen sprake van tumult. Zij zijn het die voor u hadden moeten verschijnen om me aan te klagen, aangenomen dat ze iets tegen me hadden kunnen inbrengen. En anders moeten deze mensen hier maar eens zeggen van welk misdrijf ze me konden betichten toen ik voor het Sanhedrin verscheen, of het moest zijn dat ik heb uitgeroepen, toen ik voor hen stond:

“Omwille van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht.”’

Felix, die goed bekend was met alles wat op de Weg betrekking had, verdaagde daarop de zitting en zei:

‘Zodra Lysias, de tribuun, is aangekomen zal ik in uw zaak uitspraak doen.’ Hij gaf de centurio opdracht Paulus in hechtenis te houden, maar onder een mild regime, en gelastte dat niemand uit zijn kring verhinderd mocht worden voor hem te zorgen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
0Shares