Broeders en zusters, u zult mij wel toestaan dat ik over de aartsvader David zeg dat hij gestorven en begraven is; zijn graf bevindt zich immers nog steeds hier. Maar omdat hij een profeet was en wist dat God hem onder ede beloofd had dat een van zijn nakomelingen zijn troon zou bestijgen, heeft hij de opstanding van de Messias voorzien en gezegd dat deze niet aan het dodenrijk zou worden overgeleverd en dat Zijn lichaam niet tot ontbinding zou overgaan. Jezus is door God tot leven gewekt, daarvan getuigen wij allen. Hij is door God verheven, zit aan Zijn rechterhand, en heeft van de Vader de heilige Geest, die ons beloofd is, ontvangen. Die Geest heeft hij op ons doen neerdalen, en dat is wat u ziet en hoort. David is weliswaar niet naar de hemel opgestegen, maar toch zegt hij:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.’” Laat het hele volk van Israël er daarom zeker van zijn dat Jezus, die u gekruisigd hebt, door God tot Heer en Messias is aangesteld.’

Toen ze dit hoorden, waren ze diep getroffen en vroegen aan Petrus en de andere apostelen:

‘Wat moeten we doen, broeders?’ Petrus antwoordde:

‘Keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken worden, want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.’ Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden:

‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’

Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
0Shares