Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was. Ze kwamen aan in Efeze, waar hij hen achterliet; zelf ging hij nog naar de synagoge om met de Joden te spreken. Op hun verzoek om langere tijd te blijven, ging hij niet in, maar hij nam afscheid met de woorden:

‘Ik zal later bij jullie terugkomen, als God het wil.’ Zo vertrok hij uit Efeze. Nadat hij in Caesarea aan land was gegaan, reisde hij via Jeruzalem, waar hij een bezoek bracht aan de gemeente, naar Antiochië.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
0Shares