Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien.  Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David.  David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob.  Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde.  Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: 

“De hemel is Mijn troon, de aarde Mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor Mij kunnen bouwen – zegt de Heer -, een plaats waar Ik kan rusten?  Heb Ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?”  Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.  Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de Rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de Rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
0Shares