Onze voorouders hadden in de woestijn de verbondstent bij zich, gemaakt in opdracht van de engel die met Mozes sprak, naar het ontwerp dat Mozes had gezien.  Onze voorouders hadden deze tent bij zich toen ze onder leiding van Jozua het land veroverden van de volken die God voor hen verdreef; dit duurde tot in de tijd van David.  David werd door God begunstigd en vroeg om een heiligdom voor het volk van Jakob.  Maar het was Salomo die voor God een tempel bouwde.  Toch woont de Allerhoogste niet in een huis dat door mensenhanden is gemaakt, zoals de profeet zegt: 

“De hemel is Mijn troon, de aarde Mijn voetenbank. Hoe zouden jullie dan een huis voor Mij kunnen bouwen – zegt de Heer -, een plaats waar Ik kan rusten?  Heb Ik dit alles niet met eigen handen gemaakt?”  Halsstarrige ongelovigen, u wilt niet luisteren en verzet u steeds weer tegen de heilige Geest, zoals uw voorouders ook al deden.  Wie van de profeten hebben uw voorouders niet vervolgd? Degenen die de komst van de Rechtvaardige aankondigden hebben ze gedood, en zelf hebt u nu de Rechtvaardige verraden en vermoord, u die de wet ontvangen hebt door tussenkomst van de engelen, maar er niet naar hebt geleefd.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
0Shares