Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem:

‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.’ Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen:

‘Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?’ Ze antwoordden:

‘Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt.’ Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak.

De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei:

‘Sta op. Ik ben ook maar een mens.’ Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen:

‘U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?’ Cornelius antwoordde:

‘Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak:

“Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
0Shares