Ze trokken door geroep de aandacht van de bewoners en vroegen of Simon Petrus in dit huis verbleef. Terwijl Petrus nog nadacht over het visioen, zei de Geest tegen hem:

‘Er zijn hier drie mannen die naar je op zoek zijn. Ga meteen naar beneden en ga zonder aarzelen met hen mee, want ik heb hen gezonden.’ Petrus ging naar beneden en zei tegen de mannen:

‘Ik ben degene die u zoekt. Wat is de reden van uw komst?’ Ze antwoordden:

‘Cornelius, een centurio, een rechtvaardig man die God vereert en bij het hele Joodse volk in aanzien staat, heeft van een heilige engel opdracht gekregen u naar zijn huis te laten komen om te luisteren naar wat u te zeggen hebt.’ Daarop nodigde Petrus de mannen uit om binnen te komen en bood hun onderdak.

De volgende dag ging hij samen met hen op weg, en enkele broeders uit Joppe gingen met hem mee. Een dag later kwam hij in Caesarea aan, waar hij werd opgewacht door Cornelius, die zijn familieleden en zijn naaste vrienden bijeen had geroepen. Toen Petrus het huis wilde binnengaan, kwam Cornelius hem tegemoet, en hij wierp zich eerbiedig voor zijn voeten ter aarde. Maar Petrus hielp hem overeind en zei:

‘Sta op. Ik ben ook maar een mens.’ Al pratend met Cornelius ging hij naar binnen, waar hij een groot aantal mensen aantrof. Hij zei tegen hen:

‘U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen. Daarom heb ik me niet verzet toen ik naar u toe werd gestuurd. Mag ik weten waarom u mij hebt laten komen?’ Cornelius antwoordde:

‘Vier dagen geleden zei ik op ditzelfde tijdstip in mijn huis het namiddaggebed toen er opeens een man in een stralend gewaad voor me stond, die me als volgt toesprak:

“Cornelius, je gebed is verhoord en God heeft je aalmoezen aanvaard. Stuur daarom iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus genoemd wordt, te laten komen; hij verblijft bij Simon, de leerlooier, in een huis aan zee.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
0Shares