Vlak voordat Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun:

‘Mag ik u iets vragen?’ De tribuun antwoordde:

‘Spreekt u Grieks? Bent u dan niet die Egyptenaar die onlangs in opstand kwam en met vierduizend oproerkraaiers de woestijn is ingetrokken?’ Paulus zei:

‘Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.’ Zodra de tribuun dit had toegestaan, maande Paulus, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe:

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
0Shares