Vlak voordat Paulus de kazerne binnengebracht zou worden, zei hij tegen de tribuun:

‘Mag ik u iets vragen?’ De tribuun antwoordde:

‘Spreekt u Grieks? Bent u dan niet die Egyptenaar die onlangs in opstand kwam en met vierduizend oproerkraaiers de woestijn is ingetrokken?’ Paulus zei:

‘Ik ben een Jood uit Tarsus in Cilicië, burger van een niet onbelangrijke stad. Ik zou graag willen dat u me toestemming geeft om het volk toe te spreken.’ Zodra de tribuun dit had toegestaan, maande Paulus, die boven aan de trappen stond, de mensen met een handgebaar tot stilte. Daarna sprak hij hen in het Hebreeuws als volgt toe:

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
0Shares