De hogepriester vroeg:

‘Is dat waar?’ Stefanus antwoordde:

‘Broeders en leden van het Sanhedrin, luister naar wat ik u te zeggen heb. Toen Abraham, de vader van ons volk, nog in Mesopotamië woonde, voordat hij zich in Charan vestigde, verscheen God in al Zijn luister aan hem en zei:

“Trek weg uit je land, verlaat je familie, en ga naar het land dat Ik je zal wijzen.” Toen trok Abraham weg uit het land van de Chaldeeën en vestigde zich in Charan. Na de dood van zijn vader bracht God hem naar dit land, waar u nu woont. Hij gaf hem hier zelfs niet het kleinste stuk grond in eigendom, maar beloofde wel dat hij en zijn nakomelingen het eens in bezit zouden krijgen, ook al had hij toen nog geen zoon. God zei tegen Abraham dat zijn nakomelingen vierhonderd jaar in een vreemd land zouden wonen, waar ze in slavernij zouden leven en slecht behandeld zouden worden. “Maar,” zo luidden Gods woorden, “het volk dat ze als slaaf zullen dienen, zal Ik straffen, en daarna zullen ze wegtrekken en Mij vereren op de heilige plaats.” God sloot met Abraham het verbond van de besnijdenis, en daarom besneed Abraham zijn zoon Isaak, acht dagen na diens geboorte, en Isaak deed hetzelfde met Jakob, en Jakob met de twaalf stamvaders.

Omdat de stamvaders jaloers waren op Jozef, verkochten ze hem als slaaf aan de Egyptenaren. Maar God beschermde hem en maakte een eind aan al zijn beproevingen door hem in de gunst te laten komen bij de farao, de koning van Egypte, die hem wegens zijn wijsheid belastte met het bestuur over Egypte en hem de leiding gaf over zijn hele hofhouding. Er brak echter een grote hongersnood uit in Egypte en Kanaän, die veel ellende veroorzaakte, zodat onze voorouders niets meer te eten hadden. Toen Jakob hoorde dat er graan was in Egypte, stuurde hij onze voorouders daar voor de eerste keer heen. Tijdens hun tweede bezoek onthulde Jozef aan zijn broers wie hij was, waarna zijn afkomst ook aan de farao bekend werd. Jozef liet zijn vader Jakob overkomen met zijn hele familie van vijfenzeventig mensen. Jakob vertrok naar Egypte en stierf daar, evenals onze voorouders;

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
0Shares