Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd:

‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei:

‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, en ongeveer veertig jaar lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen. In Kanaän onderwierp Hij zeven volken, en hun land gaf Hij in bezit aan onze voorouders. Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuël. Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie Hij getuigde:

“In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar Mijn hart gevonden, die geheel naar Mijn wil zal handelen.” En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig Zijn belofte, een Redder voor Israël voortgebracht, Jezus. Voor Zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd:

“Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op:

na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar Zijn sandalen los te maken.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
0Shares