Paulus en zijn reisgenoten scheepten zich in Pafos in om naar Perge in Pamfylië te reizen. Daar verliet Johannes de beide anderen en keerde terug naar Jeruzalem. Paulus en Barnabas trokken van Perge verder naar Antiochië in Pisidië. Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd:

‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei:

‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb. De God van het volk van Israël heeft onze voorouders uitverkozen; Hij heeft hen, toen ze als vreemdelingen in Egypte woonden, groot en machtig gemaakt. Met opgeheven arm heeft Hij onze voorouders weggeleid uit Egypte, en ongeveer veertig jaar lang heeft Hij hen in de woestijn geduldig verdragen. In Kanaän onderwierp Hij zeven volken, en hun land gaf Hij in bezit aan onze voorouders. Dit alles vond plaats in ongeveer vierhonderdvijftig jaar. Vervolgens stelde Hij rechters aan, die heersten tot de tijd van de profeet Samuël. Daarna vroeg het volk om een koning, en God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam Benjamin, die veertig jaar regeerde. Toen stootte God hem van de troon en maakte David koning, van wie Hij getuigde:

“In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar Mijn hart gevonden, die geheel naar Mijn wil zal handelen.” En uit Davids nageslacht heeft God, overeenkomstig Zijn belofte, een Redder voor Israël voortgebracht, Jezus. Voor Zijn komst had Johannes het hele volk van Israël opgeroepen om zich te laten dopen en een nieuw leven te beginnen. Toen zijn levenswerk ten einde liep, heeft Johannes gezegd:

“Wie jullie denken dat ik ben, ben ik niet. Maar let op:

na mij komt iemand anders, en ik ben het niet waard om zelfs maar Zijn sandalen los te maken.”

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 18:23-28 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
Handelingen 26:24-32 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 22:16-29 Verdedigingsrede van Paulus 3
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 9:18-32 Saulus geroepen 2
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 2:29-42 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 20:25-38 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 4:1-12 Ondervraging door de Joodse lei...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 20:13-24 Afscheid van de gemeente van ...
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
0Shares