Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.

De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag:

‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest:

‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de Hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:44-53 De verdediging van Stefanus 4
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 3:1-10 Genezing van een verlamde
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 11:1-18 Petrus over de doop van de hei...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 12:1-11 Petrus gevangengenomen en bevr...
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 18:1-11 Paulus in Korinte 1
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 16:34-40 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 8:14-25 Verkondiging in Samaria 2
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 18:12-17 Paulus in Korinte 2
Handelingen 2:14-28 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 4:32-37 Het gemeenschappelijke bezit 1
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 16:19-33 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 19:35-40 Volksoproer in Efeze 2
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 12:20-25 De dood van Herodes
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 13:13-25 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 8:1-3 Vervolging van de gemeente
Handelingen 13:26-41 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 19:13-20 De derde zendingsreis: verkon...
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 27:13-26 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
0Shares