Terwijl Petrus en Johannes de menigte nog toespraken, kwamen de priesters, het hoofd van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, hevig ontstemd omdat ze het volk onderrichtten en de opstanding uit de dood verkondigden op grond van wat er met Jezus was gebeurd. Ze grepen hen vast en zetten hen gevangen tot de volgende dag, omdat het al avond was. Maar van degenen die naar de toespraak hadden geluisterd, bekeerden velen zich, zodat het aantal gelovigen aangroeide tot ongeveer vijfduizend.

De volgende dag kwamen de leiders, de oudsten en de schriftgeleerden bijeen in Jeruzalem, samen met Annas, de hogepriester, Kajafas, Johannes en Alexander, en allen die tot de hogepriesterlijke familie behoorden. Nadat ze Petrus en Johannes in het midden hadden doen plaatsnemen, begonnen ze het verhoor met de vraag:

‘Door welke kracht of in wiens naam hebt u die daad verricht?’ Petrus antwoordde, vervuld van de heilige Geest:

‘Leiders van het volk en oudsten, nu wij vandaag worden verhoord omdat we een zieke hebben geholpen, en nu ons wordt gevraagd hoe het komt dat hij is genezen, dient u allen en het hele volk van Israël te weten dat deze man hier gezond voor u staat dankzij de naam van Jezus Christus uit Nazaret, die door u gekruisigd is, maar die door God uit de dood is opgewekt. Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de Hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Handelingen 22:1-15 Verdedigingsrede van Paulus 2
Handelingen 25:23-27 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 5:17-31 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 19:1-12 De derde zendingsreis: verkond...
Handelingen 3:18-26 Toespraak van Petrus 2
Handelingen 3:11-17 Toespraak van Petrus 1
Handelingen 13:1-12 Uitzending van Barnabas en Sau...
Handelingen 4:13-22 Ondervraging door de Joodse le...
Handelingen 8:4-13 Verkondiging in Samaria 1
Handelingen 17:27-34 Paulus in Athene 2
Handelingen 27:27-38 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 7:17-32 De verdediging van Stefanus 2
Handelingen 20:1-12 Via Macedonië en Griekenland n...
Handelingen 23:12-24 Samenzwering tegen Paulus 1
Handelingen 24:1-13 De aanklacht tegen Paulus en z...
Handelingen 12:12-19 Petrus gevangengenomen en bev...
Handelingen 17:16-26 Paulus in Athene 1
Handelingen 7:54-60 De steniging van Stefanus
Handelingen 5:32-42 Gevangenneming van de apostele...
Handelingen 5:12-16 Wonderbaarlijke genezingen
Handelingen 15:1-11 Bijeenkomst van de apostelen 1
Handelingen 10:1-17 De doop van Cornelius 1
Handelingen 1:1-14 Het tweede boek van Lucas: Jezu...
Handelingen 1:15-26 Judas vervangen
Handelingen 21:15-26 Ontvangst in Jeruzalem
Handelingen 27:1-12 Zeereis naar Italië en schipbr...
Handelingen 6:1-7 Conflict binnen de gemeente en v...
Handelingen 4:23-31 Gebed van de gelovigen
Handelingen 7:1-15 De verdediging van Stefanus 1
Handelingen 14:1-7 Paulus en Barnabas in Ikonium
Handelingen 28:1-10 Verblijf op Malta
Handelingen 14:8-20 Paulus en Barnabas in Lystra
Handelingen 17:10-15 In Tessalonica en Berea 2
Handelingen 2:43-47 Het leven van de eerste gemeen...
Handelingen 11:19-30 De gemeente in Antiochië
Handelingen 28:23-31 Verkondiging in Rome 2
Handelingen 23:1-11 Voor het Sanhedrin 2
handelingen 24:24-27 Felix en Paulus
Handelingen 5:1-11 Het gemeenschappelijke bezit 2
Handelingen 13:42-52 Paulus en Barnabas in Antioch...
Handelingen 9:32-43 Petrus in Lydda en Joppe
Handelingen 15:36-41 De tweede zendingsreis 1
Handelingen 21:1-14 Naar Tyrus en Caesarea
Handelingen 19:21-22 Paulus' reisschema
Handelingen 17:1-9 In Tessalonica en Berea 1
Handelingen 10:33-48 De doop van Cornelius 3
Handelingen 2:1-13 De komst van de heilige Geest
Handelingen 25:13-22 Festus overlegt met Agrippa
Handelingen 22:30 Voor het Sanhedrin 1
Handelingen 28:11-22 Verkondiging in Rome 1
Handelingen 7:33-43 De verdediging van Stefanus 3
Handelingen 21:37-40 Verdedigingsrede van Paulus 1
Handelingen 15:12-26 Bijeenkomst van de apostelen ...
Handelingen 27:39-44 Zeereis naar Italië en schipb...
Handelingen 23:25-35 Samenzwering tegen Paulus 2
Handelingen 19:23-34 Volksoproer in Efeze 1
Handelingen 25:1-12 Het beroep op de keizer
Handelingen 9:1-17 Saulus geroepen 1
Handelingen 24:14-23 De aanklacht tegen Paulus en ...
Handelingen 8:26-40 Filippus en de Ethiopiër
Handelingen 26:12-23 Verdedigingsrede van Paulus v...
Handelingen 16:11-18 De gebeurtenissen in Filippi ...
Handelingen 6:8-15 De aanklacht tegen Stefanus
Handelingen 18:18-22 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 14:21-28 Terugreis naar Antiochië in S...
Handelingen 10:18-32 De doop van Cornelius 2
Handelingen 16:1-10 De tweede zendingsreis 2
Handelingen 21:27-36 Paulus gearresteerd
Handelingen 26:1-11 Verdedigingsrede van Paulus vo...
Handelingen 15:27-35 Bijeenkomst van de apostelen ...
0Shares